ទូរស័ព្ទចល័ត
០៨៦-៥៧៧-៦២២៨០៦៨៨
អ៊ីមែល
1173667715@qq.com
 • shouye-1
 • shouye-2

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

ការពិតជាក់ស្តែង

យើងមានការពិតដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននៅទីនេះ

 • 20052005

  2005

  ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើង

 • 60 million+60 million+

  60 លាន+

  បរិមាណនាំចេញ

 • 20+20+

  20+

  បុគ្គលិកឆ្នើម

កម្មវិធី

 • Applications (2)

  កម្មវិធី (2)

 • Applications (3)

  កម្មវិធី (3)

 • Applications (4)

  កម្មវិធី (4)

 • Applications (1)

  កម្មវិធី (1)